Jongbloed, de boekhandel voor juridisch Nederland

De Wet BIG; de betekenis van de wet voor beroepsbeoefenaren in de gezondsheidszorg

Auteurs: Die, Hoorenman

Jongbloed prijs: € 41,00
Leverbaar Dit boek is leverbaar en op voorraad

Boek | Ingenaaid | 124 bladzijden | Nederlands
Sdu Uitgevers | 6e editie | Verschenen in 2008
ISBN-13: 9789012126175 | ISBN-10: 9012126177Samenvatting

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regelt de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. Het is een veelomvattende en soms ook complexe wet. Er worden zaken in geregeld als titelbescherming en registratie, opleidingseisen, voorbehouden handelingen, maatregelen bij tekortschietende kwaliteit en tuchtrecht. De inhoud en de betekenis die deze onderwerpen voor beroepsbeoefenaars hebben, vormen de rode draad van dit boek.

De Wet BIG is in 1997 in werking getreden, maar er blijven veel vragen bestaan over het toepassen van de wet in de praktijk. Dit boek geeft antwoord op de vragen die bij beroepsbeoefenaars leven en houvast te bieden bij de praktische toepassing van de regels. De inhoud van de wet wordt op zo’n manier beschreven dat de materie op relatief eenvoudige wijze te doorgronden wordt.

De indeling van het boek sluit aan bij de achtereenvolgende momenten waarop een beroepsbeoefenaar in de praktijk met wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt geconfronteerd: voorafgaand aan de praktijk, tijdens de beroepsuitoefening en toetsing van het handelen achteraf. Verder komen de hoofdlijnen van de wet aan de orde, en de toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg die voor de individuele beroepsbeoefenaren relevant zijn.

De auteurs zijn beiden afkomstig uit de praktijk van de gezondheidszorg en hebben daarnaast een juridische achtergrond. Vanuit deze combinatie hopen zij een brug tussen juridische theorie en de praktijk van alledag te hebben geslagen.

Serie


Rubriek / NUR

Arbeids- & Sociaal recht

Trefwoorden

De volgende trefwoorden zijn opgenomen bij dit boek: Wet BIG

Literatuurlijsten